Czym jest norma ISO 17025?

Norma ISO 17025, opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) we współpracy z Międzynarodową Elektrotechniczną Komisją (IEC), definiuje wymagania dla systemów zarządzania jakością stosowanych w laboratoriach badawczych i wzorcujących. Jej celem jest dostarczenie laboratoriom wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością, jak i kompetencji technicznych niezbędnych do przeprowadzania badań i kalibracji na najwyższym poziomie. Norma ta ma charakter uniwersalny i znajduje zastosowanie w laboratoriach różnych branż, niezależnie od ich wielkości czy zakresu działalności.

Wdrożenie normy ISO 17025 - korzyści

Wdrożenie normy przynosi laboratoriom szereg korzyści, począwszy od wzrostu zaufania klientów i użytkowników wyników badań, przez poprawę efektywności operacyjnej, aż po lepsze zarządzanie ryzykiem. Laboratoria posiadające certyfikat zgodności z ISO 17025 są postrzegane jako bardziej wiarygodne. Ponadto dzięki zastosowaniu międzynarodowo uznanych procedur, placówka może rozszerzyć swoją działalność. Implementacja normy wpływa również na poprawę dokładności i powtarzalności wyników badań

Wdrożenia ISO 17025 - dla kogo?

Norma ISO 17025 skierowana jest do wszystkich laboratoriów badawczych i wzorcujących, które dążą do doskonałości operacyjnej. Jest to niezbędny wymóg dla placówek, które chcą nie tylko potwierdzić swoją kompetencję i zdolność do dostarczania wiarygodnych wyników badań, ale także zwiększyć swoją konkurencyjność. Wdrożenie tej normy jest rekomendowane zarówno dla laboratoriów komercyjnych, jak i tych działających przy instytucjach badawczych, uniwersytetach czy innych jednostkach naukowych.