Czym jest norma ISO 26000?

W ramach normy ISO 26000 mamy do czynienia z elementami, które są możliwe do wdrożenia w ramach działających w przedsiębiorstwie systemów zarządzania. Dzięki niej organizacje mogą działać w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem dla ważnych wartości. Co jednak ważne, ISO 26000 nie jest normą przeznaczoną do certyfikacji, a jedynie swego rodzaju drogowskazem. Postępowanie w zgodzie z nim, w czym pomagają specjaliści AGM Konsulting, to droga do osiągnięcia takich korzyści, jak poprawa wizerunku firmy wśród inwestorów i klientów.

ISO 26000 - na czym polega wdrażanie?

Firma AGM Konsulting posiada aż 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu procedur, które są zgodne z normą ISO 26000. W przypadku każdej organizacji podejmowane działania mają inny zakres ze względu chociażby na charakter działalności. Specjaliści wnikliwie analizują wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo tak, aby zidentyfikować obszary możliwe do poprawy oraz opracować realistyczne, korzystne strategie. Dzięki ich wdrożeniu firma ma szansę stać się godnym zaufania, renomowanym podmiotem na rynku.

Wdrożenia normy ISO 26000 - kto powinien się zdecydować?

Na wdrożenie normy ISO 26000 z pomocą AGM Konsulting powinna się zdecydować każda firma, której zależy na poszanowaniu ludzkich wartości, a jednocześnie na swoim wizerunku, niewątpliwie mającym wpływ na możliwości rozwoju oraz rentowność biznesu. Co ważne, specjaliści AGM Konsulting są w stanie przeprowadzić wdrożenie ISO 26000 w każdej organizacji – niezależnie od charakteru jej działalności. Szczególnie warto podjąć taką decyzję w przypadku instytucji, które w jakikolwiek sposób podejmują działania na rzecz społeczeństwa.